Livskvalitet, selvværd og flow

Selvværdsfølelsen er vigtig for oplevelsen af livskvalitet, så i det pædagogiske arbejde er det vigtigt at have fokus på selvfølelsen og selvtillid. Her må man skelne mellem selvfølelse og selvtillid for at kunne udvikle selvværd, da kun selvværdsfølelsen giver den optimale mulighed for at opleve nydelse og lykke.

Sammenhæng mellem selvfølelse, selvtillid og selvværd

Selvfølelse: Vi er noget i os selv.

Selvtillid: Det man kan.

Kombinationen giver selvværd.

 

Står selvtillid alene, kan det betyde sårbarhed, da selvopfattelsen primært baseres på, hvad man kan og gør, se figur.

 

Professor i psykologi Mihaly Csikszentmihalyi har gennem kvantitative interviews om, hvordan et godt liv opleves, fundet at:

 

Flow er tilsyneladende et fænomen, alle føler på den samme måde, uanset alder eller køn, social baggrund eller social klasse. Et af de oftest nævnte træk er følelsen af opdagelse, ny indsigt, begejstring over at finde ud af noget nyt om en selv eller om de muligheder, der opstår i situationen under de givende omstændigheder. En følelse af totalt nærvær (Clausen 2010 s. 27).

 

Flow og selvværd

Csikszentmihalyi, beskriver, at de, der er oftest i en flow-tilstand, har mest selvværd, og at selvværdsfølelsen er størst lige efter en flowoplevelse, hvor de føler sig bedst tilpas, er mest succesfulde og lever op til andre og egne forventninger. I flowtilstanden oplever det enkelte menneske et mere komplekst selv. Selvet bliver mere differentieret og unikt på grund af flow, når det klarer en udfordring, som giver en oplevelse af, at éns kompetencer vokser. Således kan en flowoplevelse også være med til at ændre og styrke nye handlemønstre i hverdagen, da de giver mod til nye udfordringer, som pludselig opstår.

Vi oplever, at kombinationen af omgivelser, opgaver, oplysning, opmærksomhed og anerkendelse er med til at fremme flow og fastholde selvværd - med resultater, der også kan ses efter deltagelse i forløbene, f.eks. i socialt samspil og roligere adfærd.

Sammenhængen mellem selvfølelse, selvtillid og selvværd. Selvfølelse: Vi er noget i os selv. Selvtillid: Det man kan. Kombinationen giver selvværd.